Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II”

1 marca 2014 roku ruszył kolejny projekt  „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II” który jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt zakłada odbycie czterotygodniowych praktyk zagranicznych I tury w Niemczech, II tury we Włoszech. Przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich kształcących się z zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk i technik cyfrowych procesów graficznych. Projekt realizowany jest od 01.03.14 do 28.02.2015.

Wstępne informacje o projekcie zostały podane we wrześniu 2013 roku. Proces rekrutacji rozpoczął się w listopadzie 2013 roku a zakończył w lutym 2014 roku.  Podczas rekrutacji wyłoniono 20 uczestników projektu, którzy spełnili wszystkie warunki formalne.

Od 1 marca 2014 roku uczestnicy biorą udział w przygotowaniu:

  • pedagogicznym – 3 spotkania grupowe po 2h z Panią Justyną Repką-Awdankiewicz. Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników projektu. Informacje dotyczące zasad pobytu, warunków organizacyjnych i finansowych, przedstawienie możliwości praktyk. Oczekiwania i obawy wobec praktyki.  Wybór preferowanego miejsca praktyki. Spotkanie przed wyjazdem. Dwu godzinne spotkania indywidualne z Panią Lucyną Kulas. Zajęcia mają na celu definiowanie celów zawodowych i osobistych związanych z pobytem za granicą, przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego..
  • językowym – 30 godzin lekcyjnych z języka angielskiego z Panią Agnieszką Nowak.
  • kulturowym – 16 godzin szkolenia z Panią Anna Skocz.

     

    Wyjazd I tury do Berlina odbędzie się 4 maja 2014 roku a powrót planowany jest na 31 maja 2014 roku.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content