„ KAIZEN W SZKOLE ”

ZASADY KONKURSU

„ KAIZEN W SZKOLE ”

 

1. Cel

 • zaangażowanie uczniów oraz wprowadzenie pomysłów mających na celu poprawę codzienngo miejsca nauki oraz spędzania wolnego czasu w szkole;

2.Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 3 i 4 szkół:

 1. Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

  Technikum – Uczniowie o profilu:

 • Elektryk
 • Elektronik

   

3. Definicje

3.1. Kaizen to koncepcja ciagłego udoskonalania i usprawnienia. Polega na zaangażowaniu wszystkich uczniów szkoły,  w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów placówki.

4.  Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Konkurs polega na tym, aby przygotować techniką dowolną projekt zmian, które usprawnią i stworzą lepsze warunki do nauki, odpoczynku – w szkole.

 

Ważne jest to, aby projekt zawierał wyjaśnienie i opis pomysłu ( przed i po).

 

 • Before ( sytuacja zastana) – uczeń powinien opisać zastaną  sytuacje, podać argumenty dlaczego jest niewłaściwa, dlaczego chciałby ją zmienić i ulepszyć;
 • After ( po zmianie ) – uczeń powinien opisać nowe rozwiąznie, przedstawic korzyści tego pomysłu

 

 • Przedmiotem oceny będzie wartość merytoryczna projektu.
 • Uczeń może przedstawić tylko jeden pomysł zwracając uwagę na to, aby pomysł był łatwy do wdrożenia.
 • Wynikiem konkursu  jest wyłonienie najlepszej pracy. Prace powinny być wykonane przez uczniów- indywidualnie

 ( 1 uczeń = 1 praca)

 

 

Przedmiotem oceny będzie wartość merytoryczna projektu.

 

 1. Wykonanie projektu

   

  projekt może być wykonany  w dowolnej formie i technice

  ( np. Prezentacja PowerPoint, Word itd. ), może być również wykonany ręcznie w formie np. makiety, plakatu itp.

   

  Każda idea będzie godna naszej uwagi! J

 1. Prace można dostarczać bezpośrednio do DSSE na adres :

Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.; ul. Strefowa 6 58-130 Żarów

z dopiskiem „KAIZEN W SZKOLE” . Można również pozostawić w sekretariacie szkoły. Przedstawiciel DSSE odbierze prace po 22. 05.2014r.

 1. Terminy:
 • dostarczenia prac: 22.05.2014r.

 

 

 1. Prace powinny zawierać następujące treści: nazwa szkoły, nazwa profilu kształcenia, klasa, adres, imię i nazwisko pomysłodawcy,  numer telefonu kontaktowego.

 

5. Nagrody:

Najlepsza praca zdaniem 4 – osobowej komisji zostanie  nagrodzona w formie rzeczowej ( Tablet ) i dyplomu. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane w formie wystawy w szkołach biorących udział w konkursie.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content