Konkurs ofert na dostawę wyposażenie technodydaktycznego do pracowni energetyki odnawialnej (UWAGA ZMIANY)

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”  w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych  ogłasza konkurs ofert na dostawę wyposażenie technodydaktycznego do pracowni energetyki odnawialnej, w której odbywa się nauczanie w zawodzie: technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.

Wyposażenie powinno spełniać następujące wymagania:

–        posiadać niezbędne atesty i certyfikaty,

–        mieć budowę modułową w postaci autonomicznych, mobilnych jednostek wyposażonych w kółka jezdne, łatwych do przemieszczania w obrębie sali lekcyjnej,

–        posiadać możliwość pracy wewnętrznej, tzn. bez konieczności stosowania kolektora umieszczonego na dachu, czy wymiennika gruntowego ciepła,

–        wariantowo współpracować z komputerem oraz systemem Scada,

Wyposażenie powinno umożliwiać realizację ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie:

  1. Badanie kolektora słonecznego cieczowego,
  2. Badanie kolektora fotowoltaicznego,
  3. Badanie ogniwa paliwowego,
  4. Badania pompy ciepła,
  5. Badanie elektrowni wiatrowej.

Stanowiska powinny badać rzeczywiste procesy, bez zastępowania ich symulacją komputerową.

Firmy składające ofertę powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach.

Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.12.2015r.

Okres gwarancji – 24 miesiące.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej – sekretariat Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5,  do dnia 15.05.2015r.

Warunki płatności – przelew 14 dni po wystawieniu faktury.

Zamawiający zleca składanie ofert w polskich złotych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” zastrzega sobie prawo zakupu poszczególnych elementów wyposażenia u różnych oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Dyrektor  Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu – Ryszard Janas, tel: 602334467, e-mail: rjanas1@wp.pl

Kryteria oceny ofert: zgodność z podstawą programową dla zawodu „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” – 50 %, cena – 50 %.

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content