T@lenty Informatyczne

Talenty_Logo_www


Patronat honorowy nad konkursem objęli:

           


Nasza placówka  jest organizatorem tego niezwykłego przedsięwzięcia, które ma na celu rozwijanie oraz promocję talentów informatycznych, motywowanie uczniów i nauczycieli do poznawania nowych rozwiązań w branży IT,  kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

Z każdej szkoły podstawowej (klasy VII i VIII) mogą wziąć udział 3 osoby, które interesują się szeroko rozumianą informatyką oraz osiągają bardzo dobre wyniki w tej dziedzinie. Ilość miejsc jest ograniczona (60 uczestników). Zadania konkursowe co roku są ciekawe, pouczające i przynoszą wiele satysfakcji wszystkim, którzy próbowali się z nimi zmierzyć.

 

Regulamin T@lenty Informatyczne

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązkowo dla każdego zawodnika)

 

Formularz zgłoszeniowy [zgłasza nauczyciel/opiekun]

 


 

XX EDYCJA T@LENTY INFORMATYCZNE 2023 - Rozstrzygnięty

 

Tegoroczna, okrągła XX Edycja T@lentów Informatycznych odbyła się 18 maja 2023 roku o godzinie 9:00 w sali A16

- budynek "A" Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu przy ulicy Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych.

Uczniowie poszczególnych szkół przystąpili do testu wiedzy informatycznej, z którego wyłoniono najlepszą 10-tkę. Finaliści przystąpili do konkursu praktycznego, gdzie mieli do opanowania zadania praktyczne przy komputerze rozwiązując przygotowane zagadnienia.

Bardzo dziękujemy uczniom za chęć udziału w naszym konkursie, opiekunom za przygotowanie zawodników, sponsorom, firmom:

 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park - z przedstawicielem Panem Benedyktem Chlastawą Specjalna strefa za tak wyśmienite nagrody.
 • SPIE Stangl Technik Group sp. z o.o. - przedstawiciele Pani Kamila Surowiec oraz Pan Sebastian Kosyl
 • Bajan - Pan Janusz Malinowski
 • IT Pozytywni - Pan Jacek Czwojdziński
 • PeCet Serwis - Pan Jan Kołomański, wieloletni sponsor, który zawsze wspiera młode T@lenty 😉

Poniżej lista finalistów: 

 1. Glanc Patryk - Dolnośląski Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu
 2. Stein Jacek -  PSP nr 2 w Wałbrzychu
 3. Chrząstowski Aleksy - PSP nr 15 w Wałbrzychu
 4. Paweł Awdankiewicz - ZSP  nr 3 w Wałbrzychu
 5. Kułakowski Kacper - PSP nr 15 w Wałbrzychu
 6. Wojtanowski Szymon -  ZSP  nr 3 w Wałbrzychu
 7. Kochański Mikołaj - Dolnośląski Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu
 8. Wyrzykowska Magdalena - PSP nr 15 w Wałbrzychu
 9. Kujawa Adrian - PSP nr 2 w Wałbrzychu
 10. Spyra Adam - PSP nr 23 w Wałbrzychu

 

ZGŁOSZONE SZKOŁY:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu

Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu

 


SPONSORZY 2023

 

Bajan

 

 

 

 

 

 

 XIX EDYCJA T@LENTY INFORMATYCZNE 2019 - Rozstrzygnięty

Termin konkursu - 29 maja 2019r. godz. 10:00

 

Zapraszamy szkoły podstawowe oraz gimnazjum do udziału w konkursie, ilość uczestników ograniczona:

Formularz zgłoszeniowy - Rejestracja uczestników zakończona

29 maja 2019 r. odbyła się XIX edycja konkursu wiedzy informatycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  "T@lenty Informatyczne".

Tegoroczna edycja konkursu objęta została honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha, a partnerem merytorycznym  zostało Stowarzyszenie Hackerspace Wałbrzych.

Warto wspomnieć o fundatorach nagród: firmie MAPI z Wrocławia oraz działającej na lokalnym rynku firmie PeCet serwis. Upominki dla finalistów ufundował również Wicewojewoda Dolnośląski Pan Kamil Krzysztof Zieliński.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 28 uczestników. Jak co roku po pierwszym etapie (test) zostało wyłonionych 10-ciu najlepszych uczniów, którzy zostali zaproszeni do finału (część praktyczna). Pozostali uczestnicy wzięli udział w zajęciach pokazowych z projektowania i przygotowania wydruku na drukarce 3D , a także mogli miło spędzić czas przy grach planszowych i edukacyjnych.

Ostatecznie jury  spośród zebranych  "T@lentów Informatycznych" wyłoniło trzech zwycięzców:

1 miejsce:  Krzysztof Żałobka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu pod opieką Pani Grażyny Nawrockiej

2 miejsce:  Kamil Kostysko z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu pod opieką Pani Barbary Licznar

3 miejsce: Dawid Kobak z Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Wałbrzychu pod opieką Pana Przemysława Pobiedzińskiego

Serdecznie dziękujemy gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, szczególnie panu Wicewojewodzie Dolnośląskiemu Kamilowi Krzysztofowi Zielińskiemu, pani Annie Elżbieciak-Stec - kierownikowi Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta w Wałbrzychu, panu prezesowi Stowarzyszenia Hackerspace Wałbrzych Krzysztofowi Neumannowi oraz szanownym przedstawicielom Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Rady Miasta i Stowarzyszenia Hackerspace Wałbrzych.

Dziękujemy uczestnikom, opiekunom i  gościom za udział w tegorocznej edycji konkursu. Zapraszamy za rok na jubileuszowe XX "T@lenty Informatyczne"

 Zgłoszone szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

PSP 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu

Szkoła Podstawowa nr 2w Kamiennej Górze

Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 w Wałbrzychu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu

PSP nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów

PSP nr 6 im.ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO

+ Zgłoszenia indywidualne

Poniżej krótka fotorelacja z przebiegu konkursu:

Skróty z rejestracji video "na żywo"

 

 

FILM 2

 

Materiał filmowy z konkursu zrealizowanego przez TV PODGÓRZE:

 


Sponsorzy nagród:

Fanpage:

https://www.facebook.com/pecetserwis/

https://www.facebook.com/Veotech/


Media:

              


 

 

 

 

XVIII EDYCJA T@LENTY INFORMATYCZNE 2018 - ROZSTRZYGNIĘTY

 

W dniu 29 maja 2018r. odbyła się już XVIII Edycja Konkursu "T@lenty Informatyczne".

W tym roku do konkursu zgłosiło się 11 szkół, a patronat honorowy objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Wśród honorowych gości mieliśmy zaszczyt powitać Pana Kamila Krzysztofa Zielińskiego - Wicewojewodę Dolnośląskiego, który przybył na rozpoczęcie naszego konkursu by przekazać młodzieży garść cennych porad i zagrzać zawodników do zdrowej rywalizacji.

Pierwsza część konkursu składała się z testu wyboru, gdzie uczniowie musieli wykazać się wykraczającą poza treści programowe wiedzą z zakresu szeroko rozumianej informatyki.

Etap drugi, do którego zakwalifikowało się dziesięciu uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów z części pisemnej, to praktyczne zadania przy komputerze. Finaliści rywalizowali ze sobą w zakresie oprogramowania pakietu Office, tworząc i rozwiązując zadane im przez komisję konkursową zadania.

Spośród finalistów wyłoniono trzech laureatów:

I miejsce: Kamil Kostysko - PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu - opiekun Pani Barbara Licznar

II miejsce: Kamil Czerwiak - PSP nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu - opiekun Pan Andrzej Jakubasz

III miejsce: Grzegorz Ważny - SGEE Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze - opiekun Pan Marcin Maguda

Laureaci otrzymali cenne nagrody m. in takie jak: Dysk SSD 480GB, Dysk SSD 240GB, Dysk SSD 240BG, Dron GPS, Słuchawki, Power Bank - ufundowane przez naszych partnerów - firmy VEOTECH, Pecet Serwis i firmę Mapi z Wrocławia oraz gadżety ofiarowane przez panią Agnieszkę Kolacz-Leszczyńską - poseł na sejm RP. Bardzo serdecznie dziękujemy ofiarodawcom i gościom za udział w tym przedsięwzięciu. Dziękujemy również wszystkim zespołom wraz z opiekunami ze szkół:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu - opiekun Pani Barbara Licznar
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu - opiekun Pan Leonard Górski
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu - opiekun Pan Andrzej Jakubasz
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnym w Świebodzicach - opiekun Pani Kamila Cebulak-Nieścier
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu - opiekun Pani Wiesława Wielgosz
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu - opiekun Pan Robert Zeszut
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu - opiekun Pani Grażyna Nawrocka
 • SGEE Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze - opiekun Pan Marcin Maguda
 • Zespól Szkół Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu - opiekun Krystian Machowczyk
 • Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu - opiekun Pan Mieczysław Stramecki
 • Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie- Zdroju z oddziałami gimnazjalnymi - opiekun Pani Iwona Kociumbas

Poniżej przedstawiamy fotorelację z konkursu oraz film:

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

Media o T@lentach Informatycznych 2018:

https://tvwalbrzych.pl/lowili-talenty-informatyczne/

https://www.30minut.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/liknki/704.pdf [strona 9]

https://www.walbrzych24.com/artykul/11217/talenty-informatyczne


Patronat honorowy:

          

 

 Sponsorzy nagród:

 Fanpage:

https://www.facebook.com/pecetserwis/

https://www.facebook.com/Veotech/


Media:

                               


 

XVII EDYCJA T@LENTY INFORMATYCZNE 2017 - ROZSTRZYGNIĘTY

Termin konkursu: 25.05.2017r.  - Rozstrzygnięty!

Dziękujemy za udział! Gratulujemy finalistom i zwycięzcom !!!

W dniu 20.05.2017r. odbył się konkurs wiedzy informatycznej "T@lenty Informatyczne".

Na konkurs zgłosiły się szkoły z Wałbrzycha, Świdnicy, Jedliny - Zdrój, Świebodzic, Kamiennej Góry, Czarnego Boru oraz Głuszycy.

Uczniowie w pierwszym etapie zmagań mieli do napisania test wiedzy informatycznej, najlepsza "dziesiątka" która uzyskała największą ilość punktów przeszła do ścisłego finału gdzie musieli w praktyczny sposób udowodnić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu obsługi programów pakietu Office.

Najlepszym okazał się Kamil Czerwiak z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu - pod opieką P. Urszuli Drobiazgiewicz, drugie miejsce zajął Amadeusz Czechowski z Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" w Wałbrzychu - pod opieką P. Krystiana Machowczyk, na trzecim miejscu uplasował się Kamil Kostysko z Publicznego Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - pod opieką P. Barbary Licznar.

Cała dziesiątka finalistów z drugiego etapu otrzymali drobne nagrody rzeczowe, dodatkowo za pierwsze trzy miejsca uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, roczną prenumeratę na czasopismo komputerowe ufundowane przez sponsorów. Głównymi nagrodami w konkursie były: Dron, kamera sportowa oraz tablet graficzny również ufundowane przez sponsorów!

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom za udział w konkursie, ich opiekunom za trud włożony w pracę w przygotowaniu zawodników, finalistom i zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności!

Dziękujemy również sponsorom, dzięki którym ten konkurs był tak atrakcyjny!

[FILM]

[GALERIA]

Zgłoszone szkoły:

Gimnazjum nr1 Boguszów-Gorce ul. Waryńskiego 10
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Palisadowa 48 58-316 Wałbrzych
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach
Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju
Gimnazjum Publiczne w Głuszycy
Gminny Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Wałbrzychu
Gimnazjum nr 1im. Marii Kunic w Świdnicy
Publiczne Gimnazjum nr 7
Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" w Wałbrzychu 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35 B
SGEE KAMIENNA GÓRA
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze-Gimnazjum
 
Wyniki:
I miejsce: Kamil Czerwiak z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu - pod opieką P. Urszuli Drobiazgiewicz,
II miejsce: Amadeusz Czechowski z Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" w Wałbrzychu - pod opieką P. Krystiana Machowczyk,
III miejsce: Kamil Kostysko z Publicznego Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - pod opieką P. Barbary Licznar.
 

Sponsorzy nagród:

______________________________________________________________

Media:

O T@lentach w mediach:

http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,36490

http://dami.walbrzych.pl/spoleczenstwo-3/item/18137-talenty-informatyczne-w-energetyku


XVI EDYCJA T@LENTY INFORMATYCZNE 2016 - ROZSTRZYGNIĘTY

Termin: 25.05.2016r. godzina 10:00 - Rozstrzygnięty!

Dziękujemy za udział! Gratulujemy finalistom i zwycięzcom !!!

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych.

ZGŁOSZONE SZKOŁY:

Gminny Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Wałbrzychu
Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa w Wałbrzychu
Publiczne Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju
Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu
Gimnazjum nr 1, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów - Gorce
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzych
Gimnazjum Publiczne w Głuszycy

Fundator nagród:

Zeto_Swidnica

ekspert-plus

Uczniowie w pierwszym etapie rozwiązywali test wyboru z zagadnień szeroko rozumianej informatyki.

Dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami przeszli do finału, gdzie mogli się wykazać swoimi umiejętnościami praktycznymi - przed komputerem.

Zadania z części praktycznej obejmowały zagadnienia z zaawansowanej obsługi pakietu biurowego (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji multimedialnej).

Uczniowie - finaliści oraz laureaci konkursu otrzymali od fundatorów  roczne prenumeraty na czasopismo komputerowe "Komputer Świat" oraz nagrody rzeczowe wręczone przez Pana Marka Hryciuka Prezesa Zarządu ZETO-ŚWIDNICA oraz Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" Pana Ryszarda Janasa.

Wyniki:

I miejsce - Patryk Ostafin, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej

w Wałbrzychu - opiekun Wojciech Andrzejewski

II miejsce - Amadeusz Czechowski, Zespół Szkół Fundacji Szkoła Gminno Menadżersko Księgowa w Wałbrzychu - opiekun Krystian Machowczyk

III miejsce - Czugała Filip, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze - opiekun Wojciech Andrzejewski

MEDIA o T@lentach:

http://dami.walbrzych.pl/spoleczenstwo-3/item/13992-konkurs-informatyczny-w-energetyku

http://walbrzych24.com/1-wiadomosci/27308-talenty-informatyczne-w-energetyku

http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,32198

Fotorelacja z przebiegu konkursu "T@lenty Informatyczne" 2016


Poprzednie edycje konkursu - GALERIA - od roku 2008

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content