Informacje dla zdających

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?
Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
Uczeń (słuchacz) składa:
• deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,
• na 4 miesiące przed terminem egzaminu.
Absolwentów szkół
Absolwent składa:
• deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE,
• świadectwo ukończenia szkoły,
• na 4 miesiące przed terminem egzaminu.
Absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)
Absolwent KKZ składa:
• deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE właściwej dla miejsca kursu,
• zaświadczenie ukończenia kursu,
• na 4 miesiące przed terminem egzaminu;
Egzamin eksternistyczny
Zdający eksternista składa:
• wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych do Dyrektora OKE,
• dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie,
• do 30 września/do 31 stycznia.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content