UMOWA O WSPÓŁPRACY MIĘDZY ZSP „ENERGETYK” a PWSZ W WAŁBRZYCHU

14 grudnia 2011 dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu prof. zw. gr hab. Elżbieta Lonc i prorektor doc. dr Barbara Piątkowska sygnowali umowę o współpracy między tymi dwiema placówkami. Współpraca ta obejmuje:

ze strony PWSZ:

– dostęp uczniów ZSP „Energetyk” do zasobów bibliotecznych PWSZ (czytelnia)

– możliwość udziału w wybranych wykładach i laboratoriach oraz opiekę merytoryczną ze strony wykładowców

– oferta kursów i działań skierowanych do nauczycieli ZSP „Energetyk” w Wałbrzychu

ze strony ZSP „Energetyk”:

– umożliwienie pracownikom uczelni prowadzenia akcji rekrutacyjnej, spotkań z uczniami i lekcji otwartych

– prezentację wydawnictw uczelnianych

– organizowanie wspólnych przedsięwzięć uczniowsko-studenckich

 


Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content