Matura z języka polskiego

PRZYPOMINAM, ŻE OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA BIBLIOGRAFII NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO UPŁYWA 4 KWIETNIA 2012 R. PO TYM TERMINIE DOKUMENTY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE – BRAK BIBLIOGRAFII OZNACZA DOBROWOLNĄ REZYGNAZJĘ ZE ZDAWANIA EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I SKUTKUJE SKREŚLENIEM ZDAJĄCEGO Z LISTY EGZAMINACYJNEJ!

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content