Przetarg na sklepik szkolny

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5, ogłasza pisemny przetarg – konkurs  ofert na najem pomieszczenia o powierzchni 12,20 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny.  Przedmiotem przetargu  (kryterium) jest oferowana cena za 1 m2  najmu. Proponowana przez potencjalnego najemcę cena musi uwzględniać cenę bazową jaka zawarta jest w Uchwale nr 40/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 marca 2012 roku, jak również koszt ogrzewania, energii elektrycznej, dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków.  Szczegółowych informacji na temat pozostałych warunków postępowania udziela Kierownik Gospodarczy ZSP Energetyk  tel. 748426008 w. 40. Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 14 września 2012r. o godz.  14.00 Oferty można przesłać pocztą, bądź też dostarczyć osobiście do ZSP Energetyk. Przesyłając ofertę pocztą  należy mieć na uwadze, aby dostarczona została na miejsce przeznaczenia w terminie j.w. Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi  w poniedziałek 17 września 2012r. o godz. 12.00 na stronie internetowej szkoły:  www.energetyk.walbrzych.pl

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content