SZCZĘŚLIWY NUMEREK

„Szczęśliwy Numerek” – Akcja rusza od 2.10.2012r. 

REGULAMIN

Akcja „Szczęśliwy Numerek” polega na wylosowaniu osoby z danym numerem (odpowiednik numeru z dziennika), która jest zwolniona z odpowiedzi  ustnej oraz niezapowiedzianej kartkówki w danym dniu. 

1. Każdego dnia przez zajęciami wyznaczona osoba będzie losowała numer, który następnie zostanie wywieszony w wyznaczonej gablocie (obok planu lekcji).

2. W przypadku, gdy nie ma w klasie wylosowanego numeru, szansa przepada.

3. Wylosowany numer nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęciach wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań. UCZEŃ POWINIEN UMOWIĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM NA ZALICZENIE KARTKÓWKI W TREMINIE DODATKOWYM!

4. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za niewłaściwe zachowanie.

5. Uczeń ma prawo zrezygnować z przywileju, który daje mu wylosowany numer.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content