Wieczór autorski dr inż. Jerzego Kosmatego

Wieczór autorski dr inż. Jerzego Kosmatego

                W czwartek 20 września 2012 roku Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”  stał się organizatorem wieczoru autorskiego Jerzego Kosmatego, który  poświęcił swoją najnowszą książkę górnikom z regionu wałbrzyskiego.  W publikacji „Wypadki śmiertelne w górnictwie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1945-2000″ mamy możliwość poznać nazwiska ponad 1000 górników-ofiar  wałbrzyskich kopalń .

Jerzy Kosmaty urodził się 6 czerwca 1937 roku w Przemyślu, jest żonaty  i ma dwoje dzieci. Świetnie wykształcony- wiedzę zdobywał najpierw w szkole podstawowej i liceum w Jarosławiu, a następnie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który ukończył   w 1959 roku z tytułem magistra inżyniera geologa kopalin stałych.  Kolejny kierunek studiów na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej ukończył w 1961 i  uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. Swoją edukację kontynuował  w latach 1981-1983 na studiach podyplomowych  w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Ukoronowaniem jego wykształcenia stało się uzyskanie w 2009 roku tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie-  historia techniki w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej brzmiał „Kształtowanie się kadry kierowniczej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1945-2000”.

Przebieg pracy zawodowej pana Jerzego przedstawia się równie imponująco. Zaczynał swą drogę zawodową jako górnik pracujący pod ziemią, następnie był inspektorem  kopalń w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, potem głównym  inżynierem  górniczym  w Kopalni Węgla Kamiennego „Słupiec” w Słupcu, a w latach 1972-1973  pracował jako zawiadowca ruchu pola w połączonych kopalniach „Słupiec i „Nowa Ruda”. Był także  naczelnym inżynierem  ds. naukowo-technicznych w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego  w Wałbrzychu. W kolejnych latach pracował w KWK „Wałbrzych” i KWK „Victoria” jako inżynier górniczy, a od 1995 roku jest kustoszem w Muzeum w Wałbrzychu – Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki – obecnie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”.

W okresie pracy na Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych” Jerzy Kosmaty zajmował się:

– zwalczaniem zagrożeń naturalnych, a szczególnie: wyrzutami gazów i skał, pyłami wybuchowymi i pyłami szkodliwymi dla zdrowia, bezpieczeństwem pracy

– w latach 1985-1989 był Prezesem Klubu Sportowego „Górnik” w Wałbrzychu (w czasie jego kadencji Klub zdobył mistrzostwo Polski w koszykówce i w biathlonie)

– był prekursorem budownictwa mieszkaniowego dla górników

– pracował w Komitecie Społecznym rozbudowy szkolnictwa wyższego w rejonie Wałbrzycha, a szczególnie przy tworzeniu Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu.

W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób. Przybyli przedstawiciele władz miasta Wałbrzycha, obecne były panie posłanki- Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Agnieszka Kołacz- Leszczyńska.  Ważnymi gośćmi byli współpracownicy pana Jerzego oraz jego  sympatycy.

Wieczór autorski przygotowali nauczyciele  Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”: Ewa Hoppe- Rychłowska, Marzena Prokopowicz- Sawicka, Dariusz Cisek, Monika Ciągło. W organizację spotkania zaangażowali się również uczniowie klasy 3 TA oraz  3 TRa i 3 TRb.

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content