Energetyczna zawodowa ekstraklasa

 Niewiele jest milszych doznań od radości zwycięstwa… Zasmakować w niej mogą utalentowani uczniowie  Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”  w Wałbrzychu, którzy przynoszą splendor szkole, zajmując najwyższe miejsca w konkursach
z przedmiotów zawodowych. Na przekór ogólnej opinii, że nie warto się „wychylać”, oni cenią
  wartość dobrej e­­­dukacji technicznej, próbują sprawdzić swoje umiejętności, porównać je z innym zawodnikami.

I jaki efekt? Spektakularny! Odnoszą  sukces za sukcesem, tym bardziej satysfakcjonujący,

że wynika on z pasji wiedzy, z poważnego traktowania  talentu, pracowitości i systematyczności!

      Tylko w czasie ostatniego półrocza trzynastu uczniów zasługuje na najwyższe noty konkursowych ekspertów i  staje  na podium, zdobywając  tytuły finalistów i  laureatów. Wymienić wypada  Mateusza Waca, chlubę naszej szkoły, który przygotowywany przez  nauczycieli  przedmiotów zawodowych – Jolantę Dróżdż i Dariusza Sorokę, zajmuje  pierwsze  miejsce 

w Ogólnopolskim  Konkursie „Elektron” zorganizowanym przez  Politechnikę Wrocławską.

Marka Góralczyka,  Artura Kulę, Przemysława Wojtczaka, którzy pod opieką  Jerzego Topora zajmują pierwsze miejsce w Konkursie Wojewódzkim  Na Najlepszego w Zawodzie Technik Elektryk. W tym samym konkursie, ale w zawodzie technik elektronik  w szranki z innymi wspaniałymi stają Kamil Grzybek, Dawid Puć i Mateusz Wac i biją na głowę  pozostałych uczestników zmagań. Zajmują zaszczytne pierwsze miejsce! Ich opiekunem  jest Ryszard Janas.

Justyna Awdankiewicz – Repka wyposażyła w wiedzę dwa trzyosobowe zespoły uczniów, pierwszy, złożony z techników teleinformatyków: Michała Pietrasa, Pawła Redmana, Mateusza Śmigielskiego, którzy zajmują….oczywiście pierwsze miejsce, i drugi- z techników informatyków: Piotra Jaroszewskiego, Jakuba Niewiadomskiego i Kacpra Obrzuta, z drugim wynikiem, czyli wciąż bardzo wysoko!

Aby uściślić informacje, należy dodać, że etap regionalny wyżej wymienionego konkursu dla zawodów technik informatyk, teleinformatyk, elektryk i elektronik odbył się w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu. Finały dla dwóch pierwszych zawodów miały miejsce w naszej szkole, a dwa pozostałe  we Wrocławiu. Konkurs realizowany był w ramach Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

       Doświadczenie Dyrekcji i nauczycieli ZSP „Energetyk” w kształceniu zawodowym oraz w przeprowadzaniu wielu konkursów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim  zostało docenione przez Urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dlatego dostąpiliśmy ogromnego zaszczytu wyróżnienia spośród innych szkół i nam powierzono organizację tak prestiżowego konkursu – mówi dyrektor Szkoły –  Roman Głód. Nauczyciele Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” potrafią pracować
z
uzdolnioną młodzieżą.  Rozwijają zainteresowania i pasje zawodowe, organizują zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu „Sokrates”, koła zainteresowań, korzystają  z bogatej bazy najnowszych  pomocy dydaktycznych  do nauki zawodu, dlatego tak często mogą się cieszyć zwycięstwem  ich podopiecznych.

„Energetyk” w Wałbrzychu wie,  jak szlifować zawodowe talenty uczniów!

 

 

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content