OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Politechnicznych  „Energetyk”  w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5, ogłasza pisemny przetarg –  konkurs  ofert na najem pomieszczenia o powierzchni 12,20 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny.  Przedmiotem przetargu  (kryterium) jest oferowana cena za 1 m2 lokalu. Proponowana przez potencjalnego najemcę cena musi być co najmniej równa cenie bazowej, ustalonej przez organ prowadzący szkołę, wynoszącej 36,65 zł/m2 / miesiąc.   Zawiera ona wszystkie koszty związane z najmem lokalu. W sklepiku powinny być oferowanie artykuły spożywcze (w szczególności: napoje zimne i gorące, kanapki, przekąski, pieczywo cukiernicze, słodycze), jak również usługi kserograficzne w formacie A4 czarno – białe i kolorowe.  Szczegółowych informacji na temat pozostałych warunków postępowania udziela Kierownik Gospodarczy ZSP Energetyk  tel. 748426008 w. 41. Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu  2 września 2014r. o godz.  14.00. Konieczne jest przedstawienie dokumentów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie j.w. jak również zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US. Oferty można przesłać pocztą, bądź też osobiście do ZSP Energetyk. Przesyłając ofertę pocztą należy mieć na uwadze, aby dostarczona została na miejsce przeznaczenia w terminie j.w. Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi  3 września  2014r. o godz. 12.00 na stronie internetowej szkoły: www.energetyk.walbrzych.pl

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content