UWAGA MATURZYŚĆI !!!!!

Tylko do 20 LUTEGO możliwa jest weryfikacja danych maturalnych! Należy sprawdzić czy zostały prawidłowo przekazane dane odnośnie egzaminu maturalnego do OKE.

W tym celu uczniowie klas czwartych sprawdzają i podpisują listy zgodnie z instrukcją w czasie zajęć lekcyjnych, absolwenci zaś osobiście lub telefonicznie zobowiązani są skontaktować się z sekretariatem dyrektora szkoły.

Weryfikacja to ostatnia możliwość dokonania zmian w deklaracji – później, nawet mimo błędów, zmiany nie będą możliwe, dlatego jest to tak istotny proces.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WERYFIKACJI DANYCH NIE JEST PODSTAWĄ DO ROSZCZEŃ ODWOŁAWCZYCH!

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content