WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

3 czerwca 2015r. –  już w najbliższą środę, w naszej szkole odbędzie się II edycja Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Beaty Pawłowicz, prezydenta miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja i Poseł na Sejm RP Agnieszki Kołacz – Leszczyńskiej. Organizatorami konkursu są Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu.

Konkurs jest dwuetapowy: I etap – szkolny, II etap – wojewódzki.

Etap szkolny szkoły przeprowadzają we własnym zakresie, wyłaniając dwóch reprezentantów. Do II etapu uczestnicy konkursu, zobowiązani są do wykonania zadania obserwacyjnego, określonego regulaminem, z zakresu astronomii oraz rozwiązują zadania z podstawowego zakresu fizyki (szkoły gimnazjalnej i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi, podnoszenie rangi fizyki jako nauki będącej podstawą rozwoju cywilizacji. Przekonani jesteśmy, że zdobyta wiedza przyczyni się do pogłębiania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości oraz wpłynie na lepsze zrozumienie przydatności fizyki w każdej dziedzinie życia.

Zapraszamy!

Organizatorki konkursu: Jolanta Dróżdż i  Marta Młyńczyk

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content