KONKURS INFORMATYCZNY „BÓBR”

Zapraszamy do udziału w konkursie informatycznym „Bóbr”

Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Zadania są testowe. Należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa w zadaniu.

Zapraszamy do logowania się na stronie www.bobr.edu.pl. KOD SZKOŁY: BZSP

Test próbny już 22 X o godz. 12.00, KONKURS: 9 listopada.

Koordynatorzy: J. Małaszowska, M. Młyńczyk, E. Dziubak i B. Jamuła. ZAPRASZAMY!

linia

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content