„ENERGETYK” szkołą przyjazną rodzinie.

 

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu otrzymał  Certyfikat  „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

Jest to program, który  wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Jednocześnie  tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat  jest dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content