Wybory do samorządu szkolnego

Dnia 09.10.br. odbyły się wybory do samorządu szkolnego na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019. W głosowaniu wzięło udział 68 osób – delegacji klasowych. Oddano 68 ważnych głosów. Spośród kandydatów można było wybrać max. 3 osoby.
Do wyborów zgłoszono 8 kandydatów, którzy otrzymali poniższą liczbę głosów:
  1. Kalina Osajdzińska 43 głosy
  2. Aleksandra Krupińska 24 głosy
  3. Kornelia Gondek 38 głosów
  4. Łukasz Czernik 14 głosów
  5. Wojciech Dobrzański 20 głosów
  6. Mateusz Gładczak 6 głosów
  7. Oskar Chmielewski 9 głosów
  8. Jakub Merk 10 głosów
        GRATULUJEMY!!!
W związku z powyższym przydzielono następujące funkcje:
Przewodnicząca szkoły : Kalina Osajdzińska
Zastępca przewodniczącej:  Kornelia Gondek
Skarbnik: Aleksandra Krupińska
Członkowie: Łukasz Czernik, Wojciech Dobrzański, Oskar Chmielewski, Mateusz Gładczak, Jakub Merk
Wybory przeprowadziła komisja w składzie:
Ewa Rychłowska- Hoppe
Ks. Przemysław Budziński SAC
Jakub Rudziński
Opiekunami samorządu szkolnego są: p.Joanna Ignasiak i ks.Przemysław Budziński
Dziękujemy  PAULINIE DŁUGOSZ z kl.4 TR za dotychczasowe pełnienie funkcji przewodniczącej szkoły.
Życzymy Jej owocnej nauki i dobrego przygotowania się do egzaminu maturalnego.
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content