Konkurs Matematyczny KOMA

Dnia 04 grudnia odbędą się szkolne eliminacje regionalnego XIII Konkursu Matematycznego KOMA 2017. Zapisy u nauczycieli matematyki do dnia 30 listopada do godz. 1135.

Konkurs adresowany jest do uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji oraz umiejętność robienia notatek i posługiwania się nimi.

Konkurs odbywa się w grudniu każdego roku.

W obu etapach: szkolnym i regionalnym uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem przez 45-60 minut rozwiązują zadania dotyczące tego samego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu notatek. W finałach temat nie jest związany z programem matematyki szkolnej.

Eliminacje. Odbywają się w szkole, wykład wygłasza nauczyciel. Temat wykładu związany jest z programem nauczania, ale szeroko poza niego wykracza. Do finału wchodzą wszyscy uczniowie, którzy przekroczyli określony próg punktów lub 3 najlepsze osoby z każdej szkoły.

Finały. Odbywają się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po wykładzie następuje 40-minutowa przerwa na przejrzenie i uporządkowanie notatek, dyskusję z wykładowcą, kolegami i nauczycielami. Po części zadaniowej następuje dalsza część wykładu, dotycząca zastosowań poznanego pojęcia. W tym czasie jury ocenia prace i wyłania zwycięzców. Ogłoszenie wyników następuje bezpośrednio po wykładzie. Nazwiska laureatów konkursu ogłaszane są w Internecie.

Szczegółowe informacje o konkursie:

  •             laureaci, finaliści i wyniki,
  •             zgłoszone szkoły
  •             tematy wykładów eliminacyjnych i finałowych,
  •             zadania
    dostępne są na stronie http://www.fmw.uni.wroc.pl w zakładce dla uczniów.
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content