Projekty zawodowe

Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

Wartość projektu: 11 511 500,00 zł

Wkład funduszy Europejskich: 9 784 775,00 zł

Czas realizacji: od: 2020-09-01 do: 2023-10-31

Realizatorzy: Województwo Dolnośląskie, Powiat Bolesławiecki, Powiat Kłodzki, Powiat Lubiński, Powiat Lwówecki, Powiat Oleśnicki, Powiat Świdnicki, Powiat Wrocławski, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych, Gmina Wrocław.

 

Celem projektu jest:

objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy (999 K i 1501 M) – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych
i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie ucz./słuchaczy do wykonywania pracy  w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ponadto poprawić ma ich przygotowanie i szanse w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

 

Szkoły uczestniczące w projekcie:

– Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu,

– Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,

– Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.

Zaplanowane działania w ramach projektu:

  • organizacja dla uczniów/słuchaczy praktycznych form nauczania – staży/praktyk zawodowych u pracodawców,
  • organizacja dla uczniów/słuchaczy cyklu zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących ich do egzaminów zawodowych,
  • organizacja 3 próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Projekt z Krzyżową i UMWD

Energetyk harmonogram form wsparcia 11_2021 Z.Mazur, R.Glapiński-listopad

Energetyk harmonogram form wsparcia 12_2021 Z.Mazur, R.Glapiński grudzień

Energetyk harmonogram form wsparcia 01_2022 Z.Mazur, R.Glapiński styczeń

Energetyk harmonogram form wsparcia luty R.Glapiński

Energetyk harmonogram form wsparcia marzec R.Glapiński

Energetyk harmonogram form wsparcia kwiecień R.Glapiński-Mazur doradztwo

Energetyk harmonogram form wsparcia maj R.Glapiński-Z.Mazur

Energetyk harmonogram form wsparcia czerwiec R.Glapiński-Mazur doradztwo

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content