Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dzecka

30 maja br. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka- panem Markiem Michalakiem. Spotkanie zostało zorganizowane przez panią Izabelę Katarzynę Mrzygłocką – Posła na Sejm RP.  Zaproszono szkoły wszystkich szczebli edukacji począwszy od szkół podstawowych a skończywszy na ponadgimnazjalnych. Specjalnym gościem tego spotkania był pan Marek Michalak, który od 2008 r. pełni funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Najważniejszym punktem dnia było przedstawienie wyników ankiet, które przeprowadzono w szkołach. Ankiety dotyczyły przestrzegania praw i obowiązków ucznia. Owoce pracy samorządów szkolnych przedstawiono w formie prezentacji multimedialnych. Reprezentantami ZS Nr 8 byli uczniowie: Dawid Tuchewicz i Łukasz Mazur, który jest autorem naszej prezentacji. Podsumowanie wyników pracy wszystkich szkół było wstępem do rozwinięcia tematu przestrzegania, ochrony praw oraz egzekwowania obowiązków uczniów w szkole. Takie zdanie wyraził pan Michalak, który był wyraźnie zadowolony z faktu, że tego typu działania zostały zapoczątkowane na gruncie społeczności wałbrzyskiej.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content