Sklepik Szkolny

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5, ogłasza pisemny przetarg – konkurs  ofert na najem pomieszczenia o powierzchni 12,20 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny.  Przedmiotem przetargu  (kryterium) jest oferowana cena za 1 m2  najmu. Proponowana przez potencjalnego najemcę cena musi być co najmniej równa cenie bazowej, ustalonej przez organ prowadzący szkołę, wynoszącej 36,65 zł/m2 / miesiąc.   Zawiera ona wszystkie koszty związane z najmem lokalu. Szczegółowych informacji na temat pozostałych warunków postępowania udziela Kierownik Gospodarczy ZSP Energetyk  tel. 748426008 w. 41. Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu  3 października 2013r. o godz.  14.00 Oferty można przesłać pocztą, bądź też dostarczyć osobiście do ZSP Energetyk. Przesyłając ofertę pocztą  należy mieć na uwadze, aby dostarczona została na miejsce przeznaczenia w terminie j.w. Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi  7 października 2013r. o godz. 12.00 na stronie internetowej szkoły:  www.energetyk.walbrzych.pl

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content