Konkurs ”Waldenberc, Valbrich, Waldenburg, Wałbrzych”

Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1, we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”, zapraszają szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w 3 konkursach, organizowanych w ramach projektu edukacyjnego pn. ”Waldenberc, Valbrich, Waldenburg, Wałbrzych”, pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Organizowane są 3 następujące konkursy:
1. Konkurs pn. „Wałbrzych w czterech porach roku”, adresowany do szkół podstawowych
2. Konkurs pn. „Wałbrzych  w ośmiu odsłonach”, adresowany do szkół gimnazjalnych
3. Konkurs fotograficzny pn. „Detal w architekturze”, adresowany do wszystkich, bez względu na wiek

W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacje nt. każdego z konkursów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie placówki do udziału w konkursach.

REGULAMIN AKCJI  FOTOGRAFICZNEJ

„Detal w architekturze”

Organizatorzy:

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”
 • Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych

 Patronat:

 • Prezydent Miasta Wałbrzycha
 • Fundacja Daisy von Pless
 • Fundacja Museion
 • „Tygodnik Wałbrzyski”

  Cele akcji:

 1. Dokumentacja fotograficzna detali architektonicznych, zdobiących wałbrzyskie budynki .
 2. Zachęcenie wałbrzyszan do utrwalenia historii Wałbrzycha.
 3. Podejmowanie działań, służących promocji miasta.
 4. Stymulowanie mieszkańców (zwłaszcza dzieci i młodzieży) do kreatywnego działania na rzecz miasta.
 5. Integrowanie wałbrzyszan poprzez akcje społeczne.

Czas trwania akcji: 1.05. – 30.09. 2014 r.

Adresaci: akcja ma charakter otwarty, skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematem fotoamatorów (bez względu na wiek).

Planowane podsumowanie akcji: październik  2014 r.  – wystawa zdjęć

 w Bibliotece pod Atlantami

Wybrane zdjęcia będą opublikowane w „Tygodniku Wałbrzyskim” .

Czytelnicy „Tygodnika Wałbrzyskiego” poprzez głosowanie wybiorą 1 najlepszą fotografię w kategorii Grand Prix – autor fotografii otrzyma nagrodę.

 Zasady i wymagania:

 1. Każdy z zainteresowanych musi nadesłać 1 wydrukowane zdjęcie w formacie 20 x 30 cm (odpowiednik formatu  A4).
 2. Każdy, biorący udział w akcji ma obowiązek dostarczyć również płytę CD, zawierającą opisane zdjęcie,  w formacie JPG, w maksymalnej rozdzielczości .
 3. Zdjęcia nie mogą być modyfikowane w jakimkolwiek programie graficznym ani fotograficznym.  Zdjęcie, w którym autor wykorzysta program, ulepszający fotografię, będzie zdyskwalifikowane.
 4. Tematem zdjęcia musi być detal architektoniczny, zdobiący wybrany budynek miasta (np. herb, napis, monogram, cyfry, tarcza, ornament roślinny, płaskorzeźba, fresk).
 5. Zdjęcie wraz  z płytą powinno być dostarczone pocztą (lub złożone osobiście) do Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych, 58-302 Wałbrzych, ul. Przywodna 1 (sekretariat lub biblioteka szkolna) do dnia 30.09.2014 r.
 6. Do fotografii należy dołączyć informacje: imię i nazwisko oraz pocztowy adres korespondencyjny autora zdjęcia (ewentualnie tylko adres e-mailowy),  a także adres budynku, który znajduje się na zdjęciu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach związanych z akcją.
 8. Prace przechodzą na własność organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji.
 9. Przekazanie prac organizatorom jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i jego akceptacją.
 10.  O zakwalifikowaniu prac na wystawę zadecyduje jury powołane przez Organizatorów.
 11. Autorzy fotografii, uczestnicząc w akcji,  wyrażają zgodę na  wykorzystanie i przetwarzanie własnych danych osobowych przez Organizatorów na wystawie kończącej akcję oraz w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych Wałbrzycha (zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych – Dz.U. 1997 r. nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

   

   

   

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content