DEKLARACJE MATURALNE

UWAGA ABSOLWENCI

Do 7 lutego należało również uiścić opłatę za egzamin. Kto znajduje się na liście (dział EGZAMINY–>MATURA), a nie wniósł opłaty proszony jest o jak najszybsze uregulowanie zaległości! Nie dokonanie wpłaty skutkować może USUNIĘCIEM Z LISTY ZDAJĄCYCH!!!

LISTA SKUTECZNIE DOSTARCZONYCH DEKLARACJI oraz INFORMACJE O OPŁATACH  zamieszczone zostały w dziale EGZAMINY->MATURA (Proszę sprawdzić!!!).  

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content