Konkurs „Książkowe drzewo recenzji”

 Uczniowie Energetyka!

Zapraszam Was do udziału w konkursie plastyczno – literackim, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka w Szczawnie-Zdroju. Szczegóły znajdziecie w regulaminie poniżej. Prace można oddawać do naszej biblioteki szkolnej (budynek B sala 22). Uczniowie niepełnoletni otrzymają dodatkowo zgodę do podpisu przez rodziców lub opiekunów. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Ostateczny termin oddawania prac: 23.09.19 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.09.2019 r.

Regulamin konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza młodzież i wszystkich dorosłych miłośników książek  do udziału w   konkursie literacko- plastycznym „Książkowe drzewo recenzji”.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„Książkowe drzewo recenzji”.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

 Konkurs jest częścią projektu ‘’ Co czytamy?- nowoczesne i tradycyjne metody promocji książki”, finansowanego przez MKiDN z dotacji w ramach projektu „Partnerstwo dla książki’’.

 1. Cele konkursu:

   – Promocja książki i czytelnictwa

   -Zachęcenie do dyskusji o literaturze, dzielenia się wiedzą o przeczytanych książkach

   – Pobudzanie aktywności twórczej i wyobraźni

 1. Zasady i uczestnicy konkursu:

 

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie obwoluty książki i umieszczenie na niej  własnoręcznie napisanej recenzji o przeczytanej książce.

– Forma i technika pracy plastycznej- dowolna, ale nie większa niż format A4, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

– Treść / napisana czytelnie lub drukowana/– zgodna z tematem konkursu: wrażenia po przeczytaniu książki, refleksje, za co jest polecana, co świadczy o jej wartości, co w niej zwraca uwagę, dlaczego warto, aby inni po nią sięgnęli itp. Cała recenzja musi się zmieścić na stronie obwoluty!

– Uczestnikami mogą być: uczniowie w wieku 14 do 20 roku życia

– Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku danych osobowych, nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą

– Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu zwycięzców,  wszystkie prace zostaną zawieszone
na drzewie wykonanym przez uczniów z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie
w Szczawnie-Zdroju, a następnie przeniesione przed budynek MBP w Szczawnie-Zdroju

 

 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 23.09.2019r. Ze względu na zachowanie bezstronności zgłoszenia należy wypełnić w kopertach wg wzoru:

I koperta z pseudonimem – zastępnikiem imienia i nazwiska osobie biorącej udział w konkursie. Pseudonimem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
W zaklejonej kopercie powinna znajdować się praca konkursowa

II koperta – kopertę podpisujemy tym samym pseudonimem.  W zaklejonej kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze pracy konkursowej:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres MBP w Szczawnie-Zdroju
Al. Wojska Polskiego 4a.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.

– Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić własność autora.

– W ramach konkursu  zostaną przyznane dyplomy i nagrody za I, II i III miejsce.

– Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu /załącznik nr 1/.

– Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.

– Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 27.09.2019r. o godz.11.00   w Zespole Szkół
im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MBP i urzędu miasta.

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów oraz opiekunów
  na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju oraz na stronie internetowej: www.mbp-szczawno.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 6. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury konkursowe.
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content